Samtalsterapi -
ett stöd att komma vidare

Har du kommit till en plats i livet där det känns svårt att komma vidare på egen hand? Känslan av att sitta fast. Gamla mönster behöver brytas, lusten och glädjen vill inte infinna sig, dina relationer fungerar inte som du önskar.


Ibland kan vi behöva någon utanför vår egen krets som stöd för att finna svaren på våra frågor. Då kan det vara tid för att ta kontakt med en samtalsterapeut En medmänniska som ställer de frågor vi behöver fråga oss och hjälper oss att stanna upp när vi vill springa ifrån oss själva. Som stannar kvar och möter oss med respekt hur arga och ledsna vi än är.

Meningen med att gå i samtalsterapi är att komma hem i oss själva. Få tillgång till hela oss, att leva både med vårt ljus och mörker. Känna ro och glädje inom oss. Då har vi så mycket större möjligheter att välja det liv vi vill leva. Att från det inre skapa det yttre.

Att börja den resan känns oftast både spännande och skrämmande för de flesta av oss. Kanske är du ovan vid att prata om dig själv och stå i fokus? Kanske finns det också en längtan i dig att få prata om det som aldrig fått pratas om och känna det som aldrig fått kännas?
Tänk dig terapirummet som en liten värld i världen där du är skyddad och tryggt kan pröva dig fram på dina villkor!

Som samtalsterapeut och medmänniska finns jag där för dig på din resa in i dig själv. Någon du kan våga lita till och som hjälper dig att stanna upp och möta både det som kan vara mörkt och göra ont, men också det ljusa i dig. Glädjen, fantasierna och drömmarna!
När vi stänger för mörkret, stänger vi också för ljuset.

Vi är ofta rädda för att det ska  göra ont när minnen och känslor som vi varit tvungna att stoppa undan tinar, men den smärtan är övergående, som smärtan när ett sår läker!

Det ÄR en spännande resa.

Under flik "reflektioner" har ett par personer beskrivit sin upplevelse av resan i terapi.  
 

Ett rum för reflektion och utveckling. Ett rum för samtal på dina villkor.

Samtalsterapi i Göteborg
Camilla Witt, St Pauligatan 5, Göteborg
camilla.birgitta.witt@gmail.com
mobil 0739-774471