Psykosyntes

en psykologi med själ och helhet

 

 

Roberto Assagioli (1888-1974) var verksam som psykiater och boende i Italien. Han hade samröre med både Freud och Jung men valde alltmer att gå sin egen väg. Som psykiater var han förankrad i vetenskapen men influerades av den österländska filosofin och dess andliga perspektiv.

Han utvecklde en psykolgi där det friska hos människan stod i fokus och hennes inneboende resurser. Han ansåg att vi var en helhet av kropp, intellekt, känsla och själ. Varje del var lika viktig och behövde få vår uppmärksamhet och vara i balans för att vi ska kunna utveckla vår potential till att vara just jag.

 

Han beskriver sitt arbetssätt med orden;

"en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv".

 

I psykosyntes är vår vilja den mest centrala funktionen i vårt psyke. Den har den avgörande betydelsen i vår förmåga att ta eget ansvar, se valmöjlighete och skapa drivkraften i vårt liv. Kärlek och mening behöver viljan för att kunna manifestera sig.

 

En av grundstenarna i psykosyntes är att det är du som har alla svaren på dina frågor och den kunskap som behövs för att komma vidare och lösa de problem som hindrar din utveckling.

 

I det terapeutiska arbetet använder vi samtalet som grund. Drömmar, kroppens visdom, gestalttekniker, visualiseringar, skrivande och målande hjälper oss att nå din kunskap om dig bortom intellektet.

Mer information om psykosyntes finner du på PsykosyntesInstitutets hemsida. http://www.psykosyntesinstitutet.se

 

 

 

 

Att spegla oss i vår djupaste källa och där få syn på vårt verkliga jag. Det är meningen med att gå i samtalsterapi.

Samtalsterapi i Göteborg
camilla.birgitta.witt@gmail.com
mobil 0739-774471